Nam khoa Phụ khoa Viêm đường tiết niệu Bệnh xã hội Sống khỏe
Gặp gỡ:

Nguyễn Thị Hồng Anh

Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh

Tác giá Nguyễn Thị Hồng Anh tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền, 5 năm kinh nghiệm viết bài trong lĩnh vực sức khỏe, có chứng chỉ báo chí, báo ảnh, bằng lý luận cao cấp, chứng chỉ giảng viên đường lối….