Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật

Về mặt điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật mọi người cần nắm rõ một số vấn đề nhỏ sau khi truy cập vào Hoanmybreastcare.com Hoàn Mỹ Breast Care

+ Mọi thông tin đăng tải trên Hoanmybreastcare.com đều là những công sức không ngừng mệt mỏi của đội ngũ biên tập tác giả. Vì vậy Hoanmybreastcare.com mong rằng mọi người không nên copy, khi có tham khảo trích dẫn cần đầy đủ không sửa đổi và có ghi nguồn. Hoanmybreastcare.com miễn trừ trách nhiệm khi người dùng copy sửa đổi phát sinh ra nguy hại

+ Khi các bạn liên hệ tại mục Liên hệ trên Hoanmybreastcare.com. Mọi thông tin của bạn đều được cam đoan là bí mật và Hoanmybreastcare.com chịu mọi trách nhiệm (Hoanmybreastcare.com không chịu trách nhiệm khi có yêu cầu cần cung cấp thông tin cho việc điều tra xử lý từ bộ phận pháp lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

+ Khi các bạn liên hệ tại mục Liên hệ trên Hoanmybreastcare.com đảm bảo tất cả những hỗ trợ tư vấn đều là miễn phí.

+ Miễn trừ trách nhiệm: Các bài viết chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

Xin hết!